Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu od września br realizowała II edycję projektu pn. „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta”, dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej.