Zapowiada się prawdziwa rewolucja w opłatach audiowizualnych? Obecny projekt przewiduje doliczanie abonamentu do rachunku za prąd.

Według nowej ustawy medialnej, żadne gospodarstwo domowe nie będzie mogło wymigać się od płatności audiowizualnej. Rząd chcąc Polakom ułatwić przekazanie stosownej opłaty, ma zamiar doliczać abonament do każdego rachunku za prąd.

Właściciele kilku mieszkań muszą liczyć się z doliczeniem opłaty na każde gospodarstwo domowe. Dlatego do ich rachunków będzie dochodziła wielokrotność abonamentu stosowna do ilości posiadanych mieszkań lub domów. Kilkukrotnego naliczenia opłaty audiowizualnej unikną właściciele gospodarstwa domowego, w którym występuje kilka liczników prądu.

Wysokość opłaty nadal nie jest ustalona. Jednak rozważane są dwie opcje: 12 lub 15 złotych, za każdy miesiąc. Ostatecznej decyzji można się spodziewać po przeprowadzonych analizach finansowych, wyliczających całościową sumę, jaka wpłynie do budżetu w ramach opłaty audiowizualnej. Jeżeli projekt ustawy zostanie zatwierdzony, należy spodziewać się naliczania opłaty abonamentowej od 1 stycznia 2017 roku.