PKN Orlen zamierza reaktywować markę CPN i prowadzić pod tym historycznym logo stacji na warszawskiej Pradze.

Ponieważ pojawiły się próby przejęcia praw do logo CPN przez inną firmę, PKN Orlen, chcąc zabezpieczyć część swojej historii, postanowił zmienić logo stacji na warszawskiej Pradze i prowadzenie jej właśnie pod historyczną marką CPN.
W 2000 r. markę CPN zastąpiła marka Orlen. W maju 1998 r. rząd zdecydował o utworzeniu narodowego koncernu naftowego z połączenia Centrali Produktów Naftowych CPN S.A. i Petrochemii Płock S.A. Polski Koncern Naftowy S.A. formalnie powstał 7 września 1999 roku, a 3 kwietnia 2000 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę o przyjęciu przez Polski Koncern Naftowy S.A. nazwy handlowej Orlen.
Grupa PKN Orlen ma sześć rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Prowadzi również działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.